Asia T-106/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.4.2020 – Abarca v. EUIPO – Abanca Corporación Bancaria (ABARCA SEGUROS) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin ABARCA SEGUROS rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisempi EU-sanamerkki ABANCA – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)