Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 05/05/2014) keskittymän (Asia N:o COMP/M.7199 - NESTLE / GALDERMA) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)