2014/127/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2014 , päätöksen 2004/211/EY liitteen I muuttamisesta Kiinaa koskevan kohdan osalta niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden osien luettelossa, joista elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonti unioniin on sallittua (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 1386) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti