Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 798/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014 , asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen osalta