Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 469/2013, annettu 22 päivänä toukokuuta 2013 , DL-metioniinin, DL-metioniinin natriumsuolan, metioniinin hydroksianalogin, metioniinin hydroksianalogin kalsiumsuolan, metioniinin hydroksianalogin isopropyyliesterin, DL-metioniinin vinyylipyridiini/styreenikopolymeerillä suojattuna, ja DL-metioniinin etyyliselluloosalla suojattuna hyväksymisestä rehun lisäaineina ( EUVL L 136, 23.5.2013 )