Wyrok Sądu (pierwsza izba) z dnia 7 grudnia 2011 r.