Asia F-11/14: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 18.5.2015 – Dupré v. EUH (Henkilöstö — EUH:n henkilöstö — Väliaikainen toimihenkilö — Henkilöstösääntöjen 98 artikla — Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan e alakohta — Palvelukseenottosopimus — Luokittelu — Avointa virkaa koskevan ilmoituksen lainvastaisuutta koskeva väite — Palkkaluokan AD 5 virka, joka on avoinna jäsenvaltioiden ulkoasianhallinnon henkilöstölle ja palkkaluokkien AD 5 – AD 14 virkamiehille — Palkkaluokan ja viran vastaavuusperiaate — Yksipuolinen tuomio)