Komission asetus (EU) N:o 748/2013, annettu 2 päivänä elokuuta 2013 , väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot ja kiekot) tuonnissa annetun komission asetuksen (EU) N:o 513/2013 muuttamisesta