Nõukogu järeldused – tõhus ja innovaatiline haridus ja koolitus oskustesse investeerimise eesmärgil Euroopa poolaasta (2014) toetamine