Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 847/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014 , DL-selenometioniinin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ETA:n kannalta merkityksellinen teksti