Asia T-519/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 10.9.2014 – mobile.international v. SMHV – Komissio (PL mobile.eu) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus — Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)