Asia C-542/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 27.6.2013 (Hoge Raad der Nederlandenin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Staatssecretaris van Financiën v. Codirex Expeditie BV (Yhteisön tullikoodeksi — Asetus (ETY) N:o 2913/92 — Väliaikaisesti varastoidut tavarat — Muut kuin yhteisötavarat — Yhteisön ulkoinen passitusmenettely — Tulliselvitysmuodon ratkaisemisajankohta — Tulli-ilmoituksen vastaanottaminen — Tulliviranomaisten suorittama tavaroiden luovutus — Tullivelka)