Ilmoitus avoinna olevasta pääjohtajan virasta (palkkaluokka AD 15) oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosastossa Brysselissä (Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 29 artiklan 2 kohta) — COM/2015/10360