Asia F-52/12: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 7.11.2013 — Cortivo v. parlamentti (Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Korjauskerroin — Asuinjäsenvaltio — Käsite — Pääasiallinen asuinpaikka — Asuinpaikka kahdessa jäsenvaltiossa — Perusteena olevat asiakirjat — Perusteltu luottamus)