Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 14/11/2014) keskittymän (Asia N:o COMP/M.7333 - ALITALIA / ETIHAD) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)