Sprawa T-536/11: Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2015 r. – European Dynamics Luxembourg i in./Komisja (Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa — Świadczenie usług informatycznych opracowania i serwisu oprogramowania, doradztwa i pomocy dotyczących różnego rodzaju aplikacji — Klasyfikacja oferty jednego z oferentów w systemie kaskadowym dla poszczególnych części i klasyfikacja ofert pozostałych oferentów — Obowiązek uzasadnienia — Kryterium udzielenia zamówienia — Oczywisty błąd w ocenie — Odpowiedzialność pozaumowna)