T-536/11. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 8-i ítélete – European Dynamics Luxembourg és társai kontra Bizottság („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Szoftverfejlesztésre és -karbantartásra irányuló számítógépes szolgáltatások nyújtása, tanácsadás és segítségnyújtás különböző típusú IT alkalmazások számára — Valamely ajánlattevő ajánlatának különböző tételek tekintetében történő rangsorolása és más ajánlattevők ajánlatának rangsorolása — Indokolási kötelezettség — Odaítélési szempont — Nyilvánvaló értékelési hiba — Szerződésen kívüli felelősség”)