Asia T-536/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio PVÄ – 8.7.2015 v. European Dynamics Luxembourg ym. v. komissio (Julkiset palveluhankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Atk-palvelut, jotka liittyvät ohjelmistokehitykseen ja -ylläpitoon sekä neuvontaan ja tukeen erityyppisiä tietoteknisiä sovelluksia varten — Tarjoajan tarjouksen luokittelu etusijajärjestykseen eri erien osalta ja muiden tarjoajien tarjousten luokittelu — Perusteluvelvollisuus — Ratkaisuperuste — Ilmeinen arviointivirhe — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu)