Sag T-536/11: Rettens dom af 8. juli 2015 — European Dynamics Luxembourg m.fl. mod Kommissionen (Offentlige tjenesteydelseskontrakter — udbudsprocedure — levering af computertjenester i form af softwareudvikling, vedligeholdelse, rådgivning og bistand til forskellige typer it-applikationer — indplacering af en bydendes bud i rækkefølgen for forskellige delaftaler og indplaceringen af andre bydendes bud — begrundelsespligt — tildelingskriterium — åbenbart urigtigt skøn — ansvar uden for kontraktforhold)