Věc T-536/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. července 2015 – European Dynamics Luxembourg a další v. Komise „Veřejné zakázky na služby — Zadávací řízení — Poskytování informatických služeb v oblasti vývoje a údržby softwaru, poradenství a pomoci pro různé druhy IT aplikací — Zařazení nabídky uchazeče v kaskádě pro jednotlivé části zakázky a zařazení nabídek dalších uchazečů — Povinnost (uvést) odůvodnění — Kritérium pro udělení zakázky — Zjevně nesprávné posouzení — Mimosmluvní odpovědnost“