Asia T-320/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.11.2015 – Sephora v. SMHV – Mayfield Trading (kahden vertikaalisen aaltoilevan viivan esitys) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kahta vertikaalista aaltoilevaa viivaa esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Kansalliset ja kansainväliset vertikaalista aaltoilevaa viivaa esittävät kuviomerkit — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)