Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1190/2013, annettu 21 päivänä marraskuuta 2013 , asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin edustavien hintojen osalta