Neuvoston täytäntöönpanopäätös , annettu 19 päivänä tammikuuta 2010 , luvan antamisesta Portugalin tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 168, 193 ja 250 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä (2010/39/EU)