Asia C-112/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 11.9.2014 (Oberster Gerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – A v. B ym. (SEUT 267 artikla — Kansallinen perustuslaki — Pakollista perustuslainmukaisuuden valvontaa koskeva liitännäinen menettely — Sen tutkiminen, onko kansallinen laki sekä unionin oikeuden että kansallisen perustuslain mukainen — Tuomioistuimen toimivalta ja tuomioiden täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla — Vastaajalla ei tiedetä olevan jäsenvaltion alueella kotipaikkaa tai olinpaikkaa — Toimivaltaa koskeva sopimus, kun vastaaja vastaa tuomioistuimessa — Poissa olevan vastaajan edunvalvoja)