Mål C-562/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Hannover (Tyskland) den 7 november 2016 – Peter Roßnagel, Alexandre Schröter mot TUIfly GmbH