Zadeva C-562/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgerichts Hannover (Nemčija) 7. novembra 2016 – Peter Roßnagel, Alexandre Schröter/TUIfly GmbH