Vec C-562/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hannover (Nemecko) 7. novembra 2016 – Peter Roßnagel, Alexandre Schröter/TUIfly GmbH