Lieta C-562/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 7. novembrī iesniedza Amtsgericht Hannover (Vācija) – Peter Roßnagel, Alexandre Schröter/TUIfly GmbH