Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1411/2013, annettu 23 päivänä joulukuuta 2013 , vilja-alalla 1 päivästä tammikuuta 2014 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta