Oikaisu neuvoston täytäntöönpanopäätökseen 2013/48/EU, annettu 22 päivänä tammikuuta 2013 , unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta ( EUVL L 21, 24.1.2013 )