Asia C-28/13 P: Valitus, jonka Gabi Thesing ja Bloomberg Finance LP ovat tehneet 18.1.2013 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-590/10, Gabi Thesing ja Bloomberg Finance LP v. Euroopan keskuspankki, 29.11.2012 antamasta tuomiosta