Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1550, annettu 23 päivänä lokakuuta 2020, monivuotisen valvontaohjelman vahvistamisesta vuosiksi 2021–2025 komission asiantuntijoiden jäsenvaltioissa elintarvikeketjua koskevan unionin lainsäädännön soveltamisen todentamiseksi suorittamaa valvontaa varten