Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2020/1487 tas-6 ta’ Ottubru 2020 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata f’isem l-Unjoni Ewropea, il-Kumitat Konġunt taż-ŻEE, rigward l-emenda tal-Protokoll 31 ħall-Ftehim dwar iż-ŻEE, dwar kooperazzjoni f’oqsma speċifiċi i ma jagħmlux parti mill-erba’ libertajiet