Vec C-311/20 P: Odvolanie podané 10. júla 2020: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 13. mája 2020 vo veci T-444/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)