Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 06/08/2015) keskittymän (Asia N:o COMP/M.7694 - WORLD FUEL SERVICES / BP AVIATION FUEL DIVESTMENT BUSINESS) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)