Asia T-551/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.1.2014 — Coppenrath-Verlag v. SMHV — Sembella (Rebella) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin Rebella rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön sanamerkki SEMBELLA — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Aikaisemman merkin tosiasiallinen käyttäminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohta)