ETA:n sekakomitean päätös N:o 207/2014, annettu 30 päivänä syyskuuta 2014, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2015/1275]