Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, palkkoihin 1 päivän heinäkuuta 2011 ja 30 päivän kesäkuuta 2012 välisenä aikana ja 1 päivästä heinäkuuta 2012 sovellettavien korjauskertoimien vahvistamisesta