Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko