Zadeva T-32/13 P: Sklep Splošnega sodišča z dne 19. decembra 2013 – da Silva Tenreiro proti Komisiji (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Zaposlovanje — Razpis prostega delovnega mesta — Imenovanje na delovno mesto direktorja direkcije A „Civilno pravosodje“ generalnega direktorata Komisije „Pravosodje“ — Zavrnitev kandidature tožeče stranke — Imenovanje drugega kandidata — Zloraba pooblastil — Pritožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena)