Vec T-32/13 P: Uznesenie Všeobecného súdu z  19. decembra 2013 — da Silva Tenreiro/Komisia ( „Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Prijímanie do zamestnania — Oznámenie o voľnom pracovnom mieste — Vymenovanie na miesto riaditeľa riaditeľstva A,Spravodlivosť v civilných veciach generálneho riaditeľstva, Spravodlivosť Komisie — Zamietnutie kandidatúry žalobcu — Vymenovanie iného kandidáta — Zneužitie právomoci — Odvolanie, ktoré je čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné“ )