Cauza T-32/13 P: Ordonanța Tribunalului din 19 decembrie 2013 — da Silva Tenreiro/Comisia ( „Recurs — Funcție publică — Funcționari — Recrutare — Anunț pentru ocuparea unui post vacant — Numire în postul de director al Direcției A «Justiție civilă» din cadrul Direcției generale «Justiție» a Comisiei — Respingerea candidaturii reclamantului — Numirea unui alt candidat — Abuz de putere — Recurs în parte vădit inadmisibil și în parte vădit neîntemeiat” )