Kawża T-32/13 P: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad- 19 ta’ Diċembru 2013 — da Silva Tenreiro vs Il-Kummissjoni ( “Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Reklutaġġ — Avviż ta’ pożizzjoni vakanti — Ħatra fil-pożizzjoni ta’ Direttur tad-Direttorat A ‘Ġustizzja Ċivili’ tad-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni ‘Ġustizzja’ — Ċaħda tal-kandidatura tal-appellant — Ħatra ta’ kandidat ieħor — Użu ħażin ta’ poter — Appell parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament infondat” )