Asia T-32/13 P: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 19.12.2013 — Valittajana da Silva Tenreiro ja muuna osapuolena komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Palvelukseen ottaminen — Ilmoitus avoimesta toimesta — Nimitys komission oikeusasioiden pääosaston alaisen A osaston ”Justice civile” johtajan toimeen — Valittajan hakemuksen hylkääminen — Toisen hakijan nimittäminen — Harkintavallan väärinkäyttö — Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton)