Kohtuasi T-32/13 P: Üldkohtu 19. detsembri 2013 . aasta määrus — da Silva Tenreiro versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Töölevõtmine — Teade vaba ametikoha kohta — Komisjoni õigusküsimuste peadirektoraadi tsiviilõiguse A osakonna juhataja ametikohale nimetamine — Hageja kandidatuuri tagasilükkamine — Teise kandidaadi ametisse nimetamine — Võimu kuritarvitamine — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)