Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 18/12/2014) keskittymän (Asia N:o COMP/M.7448 - TELENOR / SCHIBSTED / NASPERS BUSINESS) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)