Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/411 a Comisiei din 11 martie 2015 în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la lianții polimerici cationici cu compuși de amoniu cuaternar încorporați în vopsele și materiale de acoperire Text cu relevanță pentru SEE