A Bizottság (EU) 2015/411 határozata ( 2015. március 11. ) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének (3) bekezdése értelmében, a festékekbe és bevonatokba vegyített, kvaterner ammóniumvegyületeket tartalmazó kationos polimer kötőanyagokról EGT-vonatkozású szöveg