Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/411 af 11. marts 2015 om kationiske polymerbindemidler med kvaternære ammoniumforbindelser, som blandes i malinger og lignende overfladebehandlingsmidler, i henhold til artikel 3, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 EØS-relevant tekst