Neuvoston päätös 2010/413/YUTP, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2010 , Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2007/140/YUTP kumoamisesta